GA4 - Hur förbereder du dig och vad innebär det för dig?

Googles nuvarande version Universal Analytics kommer att sluta samla in data…