Tjänster

Digital strategi

Är ni i behov av en tydlig digital strategi för tillväxt, eller behöver den uppdateras? Låt oss starta med att ta fram en tydlig digital strategi för er – och sedan hjälper vi er att implementera den.

Vad är en digital strategi?

En digital strategi är en plan för hur en organisation kan använda digitala verktyg och teknik för att nå sina mål. Dessa mål kan vara allt från att öka försäljningen till att bygga varumärkeskännedom eller att öka kundlojaliteten. En digital strategi hjälper en organisation att fokusera sin tid, resurser och budget på de områden som kommer att ge störst avkastning och hjälpa dem att nå sina mål på ett så effektivt sätt som möjligt givet förutsättningarna.

Verktyg i en digital strategi

Det finns många olika verktyg och tekniker som kan ingå i en digital strategi, inklusive sociala medier, SEO, e-postmarknadsföring, annonsering och innehållsmarknadsföring. Valet av verktyg och tekniker kommer att bero på organisationens mål och vilka målgrupper den vill nå.

Tydliga, mätbara mål enligt SMART

En viktig del av en digital strategi är att definiera tydliga mål och mätbara kriterier för att mäta framgången. Detta kan inkludera saker som ökad försäljning, ökat antal följare på sociala medier, ökad trafik till hemsidan eller ökat antal e-postprenumeranter. Dessa mål bör vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna, enligt SMART-modellen.

Utvärdera och följ upp

Det är också viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa strategin för att säkerställa att den fortfarande är relevant och effektiv. Detta kan innebära att man gör justeringar i verktyg och tekniker som används eller att man reviderar målen om det visar sig att de inte längre är realistiska.

En bra digital strategi kan hjälpa en organisation att skilja sig från konkurrenterna och nå ut till en bredare publik. Genom att fokusera på att skapa värdefullt innehåll, bygga relationer med kunder och använda sig av olika digitala verktyg och tekniker kan en organisation öka sin synlighet och dra fördel av den starka efterfrågan på digitala tjänster och produkter.

Det är också viktigt att tänka på att en digital strategi inte är statisk, utan den bör vara en levande process som ständigt anpassas och uppdateras för att möta förändringar på marknaden.

En stor del av arbetet med en digital strategi är att samordna den med övriga företagsstrategier, exempelvis att integrera den med försäljnings-, marknads-, och/eller den övergripande företagsstrategin. Den digitala strategin ska finnas med som en naturlig del i företagets utveckling och då måste den integreras och genomsyra hela företaget.

Låt Dimension 46 starta med att ta fram en tydlig digital strategi för er – sedan hjälper vi er att implementera den. Kontakta oss nu.

Kundcase: Skånetrafiken

Skräddarsydd Geo och Målgrupp samt Event Based som före och efter fotbollsmatcher (MFF & HIF)

Läs mer

Kundcase: Filmstaden

Programmatisk kampanj för Filmstaden med video prerolls
och bannerannonser

Läs mer

Kontakta oss nu

    Namn (obligatoriskt)

    E-mail (obligatoriskt)

    Meddelande (obligatoriskt)

    Läs vår privacy policy här