Gemensamma briefingtillfällen är mumma det!

I denna serie – Vikten av att tänka till – tar jag upp några av mina käraste käpphästar. Under årens lopp har jag utbildat mängder av mediesäljare och medierådgivare med grunden i dessa käpphästar och jag har skrivit en bok i ämnesområdet “Hållbar marknadskommunikation”, men jag har också levt som jag har lärt i min yrkesroll som mediestrateg och kundansvarig.

Det är inte så lätt som det kan verka, det här med att låta all kommunikation samverka för att nå syften och uppfylla mål (för mer om syften och mål, se https://www.dimension46.agency/vikten-av-att-tanka-till-syfte-och-mal/). Jag ska förklara vad jag menar.

Ett sätt att dela upp olika kommunikationsvägar med ett företags målgrupper är egna (t. ex. den egna webbplatsen), förtjänade (publicerade pressreleaser, delade Facebook-inlägg) och köpta (vanlig, hederlig reklam) kanaler. Det är inte marknadschefen som ansvarar för samtliga tre kategorier och det är heller inte bara en sorts konsulter, till exempel reklambyråer, som hjälper företaget med utformning av kampanjerna.

Ett annat sätt att dela upp marknadskommunikation är i Kotler’s fem taktiska kommunikationsverktyg:
Reklam
Public Relations
Personlig försäljning
Sales Promotion
Direktmarknadsföring

Även här inser vi snabbt att det är helt olika beslutsfattare hos annonsören och dessutom olika konsulter inkopplade.
Om vi skärskådar några av verktygen under punkt 2, inser vi att problemet är ännu större. Det är till exempel inte samma avdelning hos annonsören som har hand om årsbokslut och pressreleaser, som också har hand om sponsring (men det är PR alltihop). Inte heller produceras alltid direktreklam och TV-reklam av samma reklambyrå.

Det finns många fler exempel, men jag tror att vi greppar läget.

Men… Hur ska man göra för att lösa detta problem?

Större företag har ofta en övergripande kommunikationsdirektör, som ska se till att få konsistens på det hela.

Man kommer också långt med att tillägna sig en förståelse för att alla kommunikationsvägar och -verktyg ovan tillsammans ger den bild av företaget som målgrupperna kommer att ha samt agera utifrån det.

Övergripande kommunikationsplanering, gemensamma briefingtillfällen med olika konsulter och avdelningar inom företaget, kan vara vägar att gå.

Se gärna till att medarbetare och konsulter får så mycket information som möjligt och att ni ständigt utbildar varandra i den lärande kommunikationsprocessen. En kunnig och lojal byrå, som man samarbetat med i många år, är guld värd (så länge den inte blir fat and happy).

Håll ögonen öppna; jag återkommer inom kort med fler käpphästar och djupdykningar inom flera av dem.