Enligt Internetstiftelsens Svenskarna och Internet 2023, är det nu 69 % som använder digital brevlåda årligen. Mest utbredd är tillgången bland 80-talisterna, där 86 % säger att de använt en sådan det senaste året. I gruppen 20-, 30- och 40-talisterna är motsvarande siffra 37 %.

Kivra är den dominerande tjänsten, som används av 64 % av befolkningen över 18 år.