Termen Data Clean Room kommer från de så kallade renrum (eng Clean Room) där exempelvis halvledare tillverkas. Bild: Wikimedia Commons.

Data Clean Room: Nyckeln till användarintegritet för annonsörer?

Data Clean Room är en spännande teknik som vinner mark inom annonsbranschen, särskilt med tanke på de pågående förändringarna som GDPR, cookiedöden och krav på ökad användarkontroll över data. Här är en kort överblick:

Varför Data Clean Room?

Data Clean Room har blivit ett av de hetaste ämnena i annonsbranschen. Med flera etablerade leverantörer och ökande intresse är det en teknik som hanterar användarintegritet vid användningsområden som marknadsföring, mätning och attribution.

Vad är Data Clean Room?

Data Clean Room erbjuder en säker miljö där personuppgifter tas bort och bearbetas för att möjliggöra användning för olika ändamål, t ex när data samköras mellan olika företag och/eller plattformar. Tekniken möjliggör nämligen sammanställning av data från olika källor utan att identifiera enskilda användare.

Varför är Data Clean Room värdefullt?

Det är ett viktigt verktyg i större bolags marknadsavdelningars arsenal för att hantera utmaningar som GDPR och cookiedöden. Det möjliggör datadelning utan att exponera användaruppgifter, och allt styrs genom avtal och teknik.

Exempel på användningsområden:

  • Berikning av kunddata
  • Dubbeltäckningsanalys
  • Mätning och attribution av kampanjer

Varför inte vanligare?

Data Clean Room är kostsamt och kräver samarbete mellan plattformar och annonsörer. Standardisering av data och ägarskap är komplexa utmaningar.

Andra utmaningar:

Det kan vara svårt att få tillgång till detaljerad data på grund av integritetsrisker, och drift av Data Clean Room kan vara manuell och innebära risker för integritet och GDPR-överträdelser.

Leverantörer:

Flera leverantörer erbjuder Data Clean Room-lösningar, inklusive Amazon Marketing Cloud, Google Ads Data Hub och andra.

För mer information, följ fördjupningslänkarna nedan:

Appsflyer Data Clean Rooms

Snowflake – Data Clean Room

Google BigQuery Data Clean Rooms

Håll dig uppdaterad om denna spännande teknik som omformar annonsbranschen och användarintegriteten – kontakta oss på Dimension 46 eller följ oss på LinkedIn här.